کاکلی استارتاپی در زمینه پرورش مرغ بومی است که توسط تیمی جوان و خلاق راه اندازی شده است تا کلیه مشکلات این زمینه را رفع و برای پیشرفت و سود آوری بیشتر در این حوزه تلاش کند ، سعید باقری مدیر عامل استارتاپ کاکلی گفت ….

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.